Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

Προσβασιμότητα Νόμος 6213/Β/7-12-2022

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022 – ΦΕΚ 6213/Β/7-12-2022: Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621). 

Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν από 7-12-2022 και χωρίζονται σε Μέρος 1ο και Μέρος 2ο. Παρακάτω θα βρείτε ξεχωριστά όλα τα σχετικά με την προσβασιμότητα άρθρα ανά μέρος του Νόμου 6213/Β/7-12-2022.

Κατεβάστε σε μορφή PDF ολόκληρη την ΚΥΑ 6213/Β/7-12-2022, Με βάση την οποία πρέπει να κατασκευάζονται όλα τα έργα.