Εκτυπώστε καταλόγους braille

Στην Ελλάδα υπάρχει ένας φορέας μέσο του οποίου μπορείτε να εκτυπώσετε καταλόγους και άλλα, για την επιχείρηση σας στην γραφή των τυφλών braille, προκειμένου να είστε εναρμονισμένοι με τον σχετικό Νόμο αλλά κει με το αυτονόητο.

Είναι ο Φάρος τυφλών της Ελλάδος και το εργαστήριο του.