Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

Εκτυπώστε καταλόγους braille

Στην Ελλάδα υπάρχει ένας φορέας μέσω του οποίου μπορείτε να εκτυπώσετε καταλόγους και άλλα, για την επιχείρηση σας στην γραφή των τυφλών braille, προκειμένου να είστε εναρμονισμένοι με τον σχετικό Νόμο.

Είναι ο Φάρος τυφλών της Ελλάδος και το εργαστήριο του.