Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Εκτυπώστε καταλόγους braille

Στους παρακάτω φορείς μπορείτε να εκτυπώσετε καταλόγους και άλλα… για την επιχείρηση σας στην γραφή των τυφλών braille, προκειμένου να είστε εναρμονισμένοι με τον σχετικό Νόμο.

Φάρος τυφλών της Ελλάδος και το εργαστήριο του.

Eurosign Συστήματα-Επιγραφών-Εκτυπώσεις δείτε ΕΔΏ