Προτάσεις Π.Ε.Τ.Κ. προς Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.

Το είδαν: 162 Προτάσεις Π.Ε.Τ.Κ. προς Δ.Σ. του Π.Σ.Τ. Σε απάντηση του με αριθμ.πρωτ.605/19-11-2020 εγγράφου του Π.Σ.Τ., σας αποστέλλουμε καταγεγραμμένες

Περισσότερα

Εισήγηση της ΠΕΤΚ στην ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης 22-11-2019

Το είδαν: 95 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ. 9977/12/12/1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ

Περισσότερα