Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

Προτάσεις Π.Ε.Τ.Κ. προς Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.

Εισηγήσεις

Προτάσεις Π.Ε.Τ.Κ. προς Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.

Το είδαν: 166 Προτάσεις Π.Ε.Τ.Κ. προς Δ.Σ. του Π.Σ.Τ. Σε απάντηση του με αριθμ.πρωτ.605/19-11-2020 εγγράφου του Π.Σ.Τ., σας αποστέλλουμε καταγεγραμμένες

Read More