Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
Ανακοινώσεις

Δωρεάν ξαπλώστρες στην πλαζ Καρτερού και έκπτωση 10% στα μέλη της ΠΕΤΚ σε όλα τα καταστήματα του Δήμου Ηρακλείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:
1) Το καταστατικό της εταιρείας
2) Τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και συγκεκριμένα το άρθρο 82 παρ. 1
3) Τις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/30.06.2006)
4) Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
5) Το με αρ. πρωτ. 1140/04.06.2021 αίτημα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης (Π.Ε.Τ.Κ.)
6) Το με αρ. πρωτ. 1424/13.07.2021 αίτημα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης (Π.Ε.Τ.Κ.)
7) Την με αριθ. πρωτ.: 1432/14.07.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Επιχειρηματικού Τομέα
κ. Μιχάλη Ριζικιανάκη
8) Τα όσα αναφέρθηκαν στη συζήτηση που έγινε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα αιτήματα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης (Π.Ε.Τ.Κ.), με αρ. πρωτ. 1140/04.06.2021
και αρ. πρωτ. 1424/13.07.2021, σύμφωνα με τα οποία αποφασίζεται να παρέχεται :
1. Στο μέλος και το συνοδό του, έκπτωση ποσοστού 10% στα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στα
προϊόντα του καταλόγου, επιδεικνύοντας την κάρτα της ΠΕΤΚ.
2. Στο μέλος και το συνοδό του, παροχή δωρεάν ξαπλώστρας στη δημοτική πλαζ Καρτερού,
επιδεικνύοντας την κάρτα της ΠΕΤΚ.
Ηράκλειο 04-08-2021
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ – ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ

διαβάστε εδώ την απόφαση Απόφαση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 2-7-2021

Η Διοικούσα επιτροπή και τα μέλη της ΠΕΤΚ ευχαριστούν τα μέλη της ΔΕΠΑΝΑΛ και τον Δήμο Ηρακλείου για την χορηγία τους. Θα βγει ευχαριστήριο δελτίο τύπου μόλις ανοίξει ο Σύλλογος μας από τις καλοκαιρινές διακοπές.

petkritis

Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης

Το να είναι ένας τυφλός μέλος της ΠΕΤΚ, δεν θα πάρει πίσω το φως του, σίγουρα όμως θα ωφεληθεί μαθαίνοντας τα δικαιώματα του διαπιστώνοντας ότι δεν είναι μόνος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *