Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Ημέρα: 10 Ιανουαρίου 2023

Επιστολές

Είμαστε δυνατοί ναι, αλλά πόσοι είμαστε;

Το είδαν: 30 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης, παράρτημα του Πανελληνίου

Read More
Επιστολές

Έτσι η πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου θα γίνει προσβάσιμη 10-1-2023

Το είδαν: 54 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης, θέλει να

Read More