Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
Ανακοινώσεις

Ικανοποίηση αιτημάτων από τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Ηράκλειο 22/06/2020

ΠΡΟΣ

Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης

ΘΕΜΑ: θέματα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης

Σχετικά: α) Το με αρ. πρωτ. 45/02-06-2020 έγγραφό σας (41559/03-06-2020 αρ. πρωτ. Δ.Η.)

β) το με αρ. πρωτ. 25/13-02-2020 έγγραφό σας (14049/03-06-2020 αρ. πρωτ. Δ.Η).

Αγαπητέ κε Πρόεδρε

Λυπούμαστε για την αργοπορημένη απάντηση μας αλλά οφείλονταν αποκλειστικά και μόνο στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω του κορωνοϊού και που ακόμα βρισκόμαστε σε απόλυτη εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε τις μέχρι τώρα παρενέργειες στις ζωή όλων των πολιτών μας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων καθώς και της συνάντησης που είχαμε για τη συζήτηση των αιτημάτων, σας παραθέτουμε τις απαντήσεις μας ανά ζήτημα όπως τέθηκε από τον Σύλλογο σας

> ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΟΔΗΓΟΙ ΟΔΕΥΣΗΣ – ΡΑΜΠΕΣ – ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Αρχικά έγινε καταγραφή σε σημαντικές οδούς για εντοπισμό εμποδίων και έλλειψης ραμπών πρόσβασης.
 • Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία προϋπολογισμού €75.000 βελτίωσης της προσβασιμότητας σε κεντρικές οδούς της πόλης που εντοπίστηκαν προβλήματα με δημιουργία ραμπών και προσαρμογή των οδεύσεων τυφλών στις ράμπες. Θα ανακατασκευαστούν περίπου 100 ράμπες και θα κατασκευαστούν 100 περίπου νέες. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στις οδούς Ανδρέα Παπανδρέου, Δημοκρατίας και Κονδυλάκη.
 • Στα νέα έργα που κατασκευάζονται έχουν προβλεφθεί οδεύσεις τυφλών και , κατάλληλες προσβάσεις (Πάρκο Γεωργιάδη, ανάπλαση κέντρου κλπ)
 • Όλες οι παιδικές χαρές που έχουν κατασκευαστεί αλλά και αυτές που έχουν μελετηθεί και πρόκειται να ανακατασκευαστούν είναι προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ
 • Πρόκειται να γίνει προμήθεια για πιλοτική εγκατάσταση ηχητικών διατάξεων σε 2-3 κόμβους στο κέντρο της πόλης.
 • Πρόκειται να ανατεθεί μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίων σε 12 δρόμους της πόλης.
 • ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, του Δήμου Ηρακλείου και στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECOROUTs» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG VA Ελλάδα-Κΰπρος 2014-2020», έχουν ολοκληρώσει την προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, τα οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα τεθούν σε κυκλοφορία και τα οποία είναι εξοπλισμένα με μια ηλεκτροκίνητη ράμπα, η οποία θα ελέγχεται από τον οδηγό, για την διευκόλυνση της επιβίβασης/αποβίβασης ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο, με σύστημα «γονατίσματος» (kneeling system) για να διευκολύνεται η πρόσβαση ΑΜΕΑ σε αναπηρικό αμαξίδιο στο σημείο που βρίσκονται οι δύο (2) αναδιπλούμενες θέσεις.

Επίσης διερευνά και την δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, για την τοποθέτηση εκ μέρους του Δήμου και 2ου συστήματος SEATRAK, για την διευκόλυνση πρόσβασης στην θάλασσα, ατόμων ΑΜΕΑ.

Το σύνολο των επιδοτούμενων προγραμμάτων που πλέον προκηρύσσονται θέτουν ως τυπική προϋπόθεση ο δικαιούχος της ενίσχυσης, να φροντίσει ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).

Η διευκόλυνση αυτή συνίσταται στη δημιουργία ή/και επέκταση υποδομών, φυσικών και ηλεκτρονικών, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην επιχείρηση και τις υπηρεσίες τα ΑμΕΑ.

Ως ΑμΕΑ ορίζονται τα άτομα με κινητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες.

Με τον όρο φυσικές υποδομές, νοείται η δημιουργία κατάλληλων ραμπών πρόσβασης στην υποδομή η τοποθέτηση ειδικών οπτικών συναγερμών για ΑμΕΑ, τοποθέτηση ανελκυστήρων ΑμΕΑ, η κατασκευή ειδικών WC/τουαλετών.

Με τον όρο ηλεκτρονικές υποδομές ορίζονται οι εφαρμογές της επιχείρησης που απευθύνονται στους πολίτες (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

Προτείνεται η καταγραφή των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας πολιτών, από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να επικεντρωθεί η διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης στο συγκεκριμένο πεδίο.

 • ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

Σε σχετική επικοινωνία μας με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ μας απάντησε ότι αποδέχεται το αίτημα σας και θα σας παρακαλούσε όπως απευθύνετε σχετική επιστολή που να αφορά τόσο στο μόνιμο προσωπικό για επόμενες προσλήψεις όσο και μέσω ΟΑΕΔ για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ώστε να το φέρει στο Δ.Σ για σχετική απόφαση άμεσα.

> ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΑ Δ ΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ

Ο Δήμος Ηρακλείου, στα Δύο Αοράκια φιλοξενεί εκδηλώσεις άλλων διοργανωτών που πληρώνουν το δήμο γι’ αυτή την φιλοξενία. Παρακαλούμε για όποια διοργάνωση υπάρχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουν μέλη του Συνδέσμου σας, να αποστέλλουν σχετικό αίτημα δωρεάν εισόδου στον δήμο, προκειμένου να το διαβιβάζουμε στους διοργανωτές οι οποίοι είναι αυτοί που μπορούν να το ικανοποιήσουν ή όχι..

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Η Δημοτική Αστυνομία έχει εντολή από τον Δήμαρχο και τον πολιτικό της Προϊστάμενο κ. Παττακό να είναι αμείλικτη με τους παραβάτες θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ καθώς και με όποιους καταλαμβάνουν την όδευση των τυφλών.

 • ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΤΕΚ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ ΚΑΡΤΕΡΟΥ

Ικανοποιείται από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, το αίτημα σας για χορήγηση δωρεάν ξαπλώστρας για τα μέλη της ΠΤΕΚ και ενός συνοδού, επιδεικνύοντας την αντίστοιχη κάρτα μέλους.

 • ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

Άμεσα θα γίνει προμήθεια από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, των επιτραπέζιων παιχνιδιών που θα τοποθετηθούν στο Πολύκεντρο Νεολαίας προκειμένου να μπορούν τα μέλη σας να απολαμβάνουν αυτή την παροχή.

 • Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής
 • Τα θέματα που άπτονται της αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής (ίδρυση γραφείου αναφοράς της Σύμβασης του ΟΗΕ, εργαστήριο απασχόλησης και εργαστήριο Η/Υ) καθόσον γνωρίζουμε είστε σε επικοινωνία με την κα Κατερίνα Τζωρτζακάκη για τις λεπτομέρειες και τον σχεδίασμά των δράσεων αυτών.
 • Θέματα Πολιτισμού

Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης για ΑΜΕΑ στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη από την στοά Γιανναδάκη και μπορείτε όλοι όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται εκεί.

Υπάρχει δυνατότητα να οργανωθούν συνεδρίες διαβάσματος βιβλίων από εθελοντές αναγνώστες σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια.

Στέλεχος της Βικελαία θα επικοινωνήσει μαζί σας για να συνεννοηθείτε τα περαιτέρω.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση.

Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης

Το να είναι ένας τυφλός μέλος της ΠΕΤΚ, δεν θα πάρει πίσω το φως του, σίγουρα όμως θα ωφεληθεί μαθαίνοντας τα δικαιώματα του διαπιστώνοντας ότι δεν είναι μόνος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *