Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

ΕΚΜΑΘΗΣΗ BRAILLE

Νέος κύκλος εκμάθησης της γραφής braille στην Κρήτη, από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 για τα τμήματα του Ηρακλείου και από το Σάββατο 22 Ιουνίου 2024 για τα τμήματα του Ρεθύμνου. Ο Γ’ Κύκλος του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 17/09/2024 για το Ηράκλειο και 14/09/2024 για το Ρέθυμνο αντίστοιχα.
Αποστολή δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 έως τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024!!!
Braille Ηρακλείου 
Braille Ρεθύμνου

Η εκμάθηση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης braille, θα διδάσκεται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2024, με εντελώς διαφορετικό τρόπο, αυξημένη ύλη και τον κώδικα Νέμεθ. Aυτό σημαίνει πως θα αυξηθούν οι ώρες εκμάθησης από 52 που είναι σήμερα σε περισσότερες. Ενδεχομένως, να αυξηθεί και η τιμή από 260 ευρώ που είναι σήμερα. Επίσης, η πληροφόρηση που έχουμε, θέλει την μοριοδότηση για τη γνώση της braille, όχι μόνο ως προσόν που αναγνωρίζεται σήμερα. Οι εκπαιδεύτριες μας στην γραφή braille κάνουν ήδη μετεκπαίδευση.