ΕΚΜΑΘΗΣΗ BRAILLE

Νέος κύκλος εκμάθησης της γραφής braille στην Κρήτη, από 27 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2023. Αποστολή δικαιολογητικών έως 10-03-2023!!

Braille Ηρακλείου 

Braille Ρεθύμνου