Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΚΜΑΘΗΣΗ BRAILLE

Νέος κύκλος εκμάθησης της γραφής braille στην Κρήτη, από 02 Οκτωβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2023.
Αποστολή δικαιολογητικών έως Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023!!!

Braille Ηρακλείου 

Braille Ρεθύμνου