Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

Γίνε μέλος

Όλα τα άτομα με ποσοστό οπτικής αναπηρίας, 67% και άνω, μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσής μας.

Για να γίνει κανείς μέλος μας χρειάζεται να μας προσκομίσει:

  • Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Αίτηση (δίδεται από τη Γραμματεία μας)
  • Παράβολο εγγραφής 3 ευρώ.

Παροχές μελών Π.Ε.Τ.Κ.

Είναι σημαντικό οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία να είναι εγγεγραμμένοι στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης, καθώς είναι ο μοναδικός φορέας εκπροσώπησής τους σε περιφερειακό επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν φωνή και δύναμη τα αιτήματά και τα δικαιώματά τους!

Εδώ θα βρείτε την Αίτηση εγγραφής, την οποία πρέπει να συμπληρώσετε και να την λάβουμε είτε δια ζώσης είτε με αποστολή στο e-mail μας: petkritis@yahoo.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Π.Σ.Τ. -Π.Ε.Τ.ΚΡΗΤΗΣ